Άνοια – Μνήμη Διάγνωση

Άνοια / Μνήμη – Διάγνωση

 

Η σωστή διάγνωση είναι σημαντική.

Η επίσκεψη στην Ελεονώρα Κυριαζοπούλου στο αρχικό στάδιο είναι κρίσιμης σημασίας. Μόνο ένας γιατρός μπορεί να κάνει διάγνωση της άνοιας. Μια πλήρης ιατρική αξιολόγηση μπορεί να εντοπίσει μια θεραπεύσιμη πάθηση και να εξασφαλίσει ότι θα αντιμετωπιστεί σωστά, ή να επιβεβαιώσει την παρουσία άνοιας.

Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Ιατρικό ιστορικό – Η γιατρός θα ρωτήσει για τα παλιά και τα τωρινά ιατρικά προβλήματα, το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, οποιαδήποτε φάρμακα που παίρνει το άτομο και τα προβλήματα με το μνημονικό, σκέψη ή συμπεριφορά που προκαλούν ανησυχία. η γιατρός μπορεί επίσης να θελήσει να μιλήσει με ένα στενό μέλος της οικογένειας που μπορεί να βοηθήσει στην παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών.
  • Σωματική εξέταση – αυτή μπορεί να περιλαμβάνει εξετάσεις των αισθήσεων και λειτουργίας των κινήσεων, καθώς επίσης για τη λειτουργία της καρδιάς και του πνεύμονα για να βοηθήσει να αποκλειστούν άλλες παθήσεις.
  • Εργαστηριακές εξετάσεις – αιματολογικές και ουρολογικές εξετάσεις για να εντοπιστεί οποιαδήποτε πιθανή ασθένεια που μπορεί να ευθύνεται για τα συμπτώματα. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να πάρουν ένα μικρό δείγμα υγρού της σπονδυλικής.
  • Νευρολογικές ή νοηματικές εξετάσεις – χρησιμοποιούνται διάφορες εξετάσεις για να αξιολογηθούν οι ικανότητες σκέψης όπως η μνήμη, γλώσσα, προσοχή και επίλυση προβλημάτων, οι οποίες επακόλουθα βοηθούν στον εντοπισμό της βασικής αιτίας ή το είδος της άνοιας.
  • Ακτινογραφία του εγκεφάλου – υπάρχουν ορισμένες ακτινολογικές εξετάσεις που εξετάζουν τη δομή του εγκεφάλου και χρησιμοποιούνται για να αποκλειστεί η ύπαρξη εγκεφαλικών όγκων ή θρόμβων του αίματος ως η αιτία των συμπτωμάτων, και να εντοπιστούν σχήματα απώλειας εγκεφαλικού ιστού με τα οποία γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ των διαφορετικών ειδών άνοιας. Επιπλέον ακτινογραφίες εξετάζουν το πόσο ενεργά είναι ορισμένα μέρη του εγκεφάλου που βοηθούν επίσης να γίνει διαχωρισμός του συγκεκριμένου είδους της άνοιας.
  • Ψυχιατρική αξιολόγηση – για τον εντοπισμό θεραπεύσιμων διαταραχών όπως κατάθλιψη και για τη διαχείριση οποιωνδήποτε ψυχιατρικών συμπτωμάτων όπως ανησυχία ή ψευδαισθήσεις που μπορεί να συνυπάρχουν με την άνοια.
Άνοια – Μνήμη Διάγνωση